เลขที่ 59 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เบอร์โทรศัพท์

02-538-4646

แฟกซ์

02-542-4339

อีเมล์

info@pccalabs.com

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด (โรงงานนาคนิวาส)

ซอยนาคนิวาส48 แยก 14 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เบอร์โทรศัพท์

02-932-8193-4

แฟกซ์

02-932-8170

อีเมล์

info@pccalabs.com